Sunday, November 24, 2013

ШҮЛГИЙН ОРЧУУЛГЫН УРАЛДААН


Орчуулгын клубээс жил бүр зохион байгуулдаг шүлгийн орчуулгын уралдаанаа зарлаж байна.
Сонирхсон оюутнууд англи, орос, герман, франц, хятад, япон, солонгос хэл дээрх шүлгүүдээс аль нэгийг сонгон орчуулж уралдаанд оролцоно. Орчуулах шүлгээ Орчуулгын клуб болон www.translationclub.blogspot.com –ын Орчуулгын уралдаан цэснээс авна уу.  Уралдааны дүнг 12-р сарын 6-ний өдөр зарлана.
Шагнал
Шалгарсан бүтээлүүдийг Хүмүүн Ухаан сонин, Орчуулгын клубын блог, фэйсбүүк, Оюутны орчуулгын бүтээлийн эмхтгэл зэрэгт нийтэлж нийтийн хүртээл болгоно. Шагналын нийт сан 700 000 төгрөг.
1-р байр-1 Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /Хэл тус бүрээр/
2-р байр-1 Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /Хэл тус бүрээр/
3-р байр-1 Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал /Хэл тус бүрээр/

Орчуулга хүлээн авах
Орчуулгаа Calibri үсгийн 11 хэмжээгээр бичих ба 12-р сарын 4-ний дотор цаасаар Орчуулгын клубт, цахимаар humanitiestranslate@gmail.com хаягаар ирүүлнэ.  Харилцах утас: 88243702

ОРЧУУЛГЫН КЛУБNo comments:

Post a Comment