Friday, March 22, 2013

Күнзийн сургаалиас

“Yг хэлэлцэж бологсод лугаа эс хэлэлцвээс хvмvvнийг алдъюу, 
  Үг хэлэлцэж vл бологсод лугаа хэлэлцвээс vг алдъюу, 
  Мэргэн хvмvvн болвоос хvмvvнийг ч, vгийг ч vл алдъюу”

No comments:

Post a Comment