Sunday, March 24, 2013


Ц.Дамдинсүрэн “Шүлгийг орчуулах гэгч үг утгыг орчуулах төдий биш, түүний найруулгын хэв журам ба уран хэл, сэтгэлийг хөдөлгөх чадлыг бүрнээ орчуулах хэрэг юм”


Ц.Дамдинсүрэн  “Монгол хүний уншихад уран сайхны талаар орос эхийг орос хүний уншсанаас доргүй байлгаж чадвал сая шүлгийн уран чадлыг орчуулж чадсан гэж болно” 

No comments:

Post a Comment