Tuesday, May 28, 2013

Өргөн хэрэглэдэг үгсийн олон хувилбар

Англи хэл ч бас баялаг хэл шvv! Taны vгийн санд.

No comments:

Post a Comment