Monday, April 15, 2013

Орчуулгын уралдаан зарлаж байна.


Англи, орос, франц, герман, хятад, япон, солонгос хэлнээс богино өгүүллэг орчуулах уралдаан зарлаж байна.
Уралдаан IV/14-с  IV/24 хүртэл явагдана. Уралдаанд оролцогчид орчуулгаа IV/24-26-ны өдрүүдэд АИХСТ /207/, АХСТ /204/-т ирүүлнэ. Шагналын сан 700 000 төгрөг.
Шагнал: 1-р байр. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ хэл тус бүрээс 1/
                  2-р байр. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ хэл тус бүрээс 1/
                  3-р байр. Өргөмжлөл, мөнгөн шагнал/ хэл тус бүрээс 1/
Шагналыг V/3-ны өдөр 15 цагт II-503-д болох Орчуулгын лекц дээр гардуулна.

Орчуулах өгүүллэгээ АИХСТ /207/, АХСТ /204/, болон http://translationclub.blogspot.com
http://www.facebook.com  Translation Club-University of the Humanities группээс авна уу.

No comments:

Post a Comment