Thursday, April 11, 2013

С. Бадраа  "Уран зохиолын орчуулга бол зөвхөн гар хурууны үзүүрээр хийдэг ажил бусаар үл барам үнэнч, нинжин сэтгэлийг шаарддаг" 

No comments:

Post a Comment